Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Danh sách gói xét nghiệm đã chọn

Gói dịch vụ Đơn giá Số lượng Thành tiền Thao tác

Hình thức lấy mẫu

Địa chỉ lấy mẫu

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin liên hệ để đơn vị xét nghiệm đến lấy mẫu

Hình thức thanh toán

Tổng tiền

Nội dung chuyển khoản

Tài khoản VNĐ tại Vietcombank:

Tên TK: Viện sức khỏe môi trường

Số TK: 1017378608

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội