Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Thứ Bảy , 25/11/2023 00:00

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2023/BTNMT về chất lượng nước mặt

  • 107

QCVN 08/2023/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

 

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu: 08/2023/BTNMT

Ngày ban hành: 24/05/2023

Ngày có hiệu lực: 12/09/2023

Người ký: .....

Trích yếu: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Phân loại: Quy chuẩn

Tải file đính kèm để xem toàn bộ nội dung QCVN 08:2023/BTNMT.


image_2023-11-25_161426455.png Tải về QCVN 08:2023/BTNMT