Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Chỉ tiêu phân tích
 • Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)

  170.000 đ
 • Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)

  170.000 đ
 • Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)

  80.000 đ
 • Antimon (Sb)

  105.000 đ
 • Hàm lượng Bari

  105.000 đ
 • Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)

  105.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ α

  850.000 đ
 • Methoxychlor

  100.000 đ
 • Mecoprop

  100.000 đ
 • MCPA

  100.000 đ
 • Isoproturon

  100.000 đ
 • Hydroxyatrazine

  100.000 đ
 • Fenoprop

  100.000 đ
 • Dichloprop

  100.000 đ
 • Molinate

  100.000 đ
 • DDT và các dẫn xuất

  100.000 đ
 • Clorotoluron

  100.000 đ
 • Clodane

  100.000 đ
 • Chlorpyrifos

  100.000 đ
 • Carbofuran

  1.050.000 đ
 • Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine

  100.000 đ
 • Aldicarb

  100.000 đ
 • Alachlor

  100.000 đ
 • Cyanazine

  100.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ β

  850.000 đ
 • Pendimetalin

  100.000 đ
 • Propanil

  100.000 đ
 • Trichloroaxetonitril

  325.000 đ
 • Trichloroacetic acid

  325.000 đ
 • Monochloroacetic acid

  325.000 đ
 • Monochloramine

  280.000 đ
 • Formaldehyde

  325.000 đ
 • Dichloroacetic acid

  325.000 đ
 • Dichloroacetonitrile

  325.000 đ
 • Permethrin

  1.050.000 đ
 • Dibromochloromethane

  325.000 đ
 • Chloroform

  325.000 đ
 • Bromoform

  325.000 đ
 • Bromodichloromethane

  325.000 đ
 • 2,4,6 Tricloropheno

  325.000 đ
 • Trifuralin

  100.000 đ
 • 2,4 - DB

  100.000 đ
 • Dibromoacetonitrile

  325.000 đ
 • Simazine

  100.000 đ
 • 2,4 - D

  100.000 đ
 • 1,2 - Dicloropropan

  100.000 đ
 • Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg)

  140.000 đ
 • Sunfua tính theo H2S

  70.000 đ
 • Sunphat

  80.000 đ
 • Seleni (Se)

  105.000 đ
 • Sắt (Ferrum) (Fe)

  105.000 đ
 • Nitrit (NO2- tính theo N)

  80.000 đ
 • Nitrat (NO3- tính theo N)

  80.000 đ
 • Nickel (Ni)

  105.000 đ
 • Nhôm (Aluminium) (Al)

  105.000 đ
 • Natri (Na+)

  105.000 đ
 • Mangan (Mn)

  105.000 đ
 • Kẽm (Zincum) (Zn)

  105.000 đ
 • Fluor (F)

  60.000 đ
 • Độ cứng, tính theo CaCO3

  60.000 đ
 • Đồng (Cuprum) (Cu)

  105.000 đ
 • Chromi (Cr)

  105.000 đ
 • Chloride (Cl-)

  50.000 đ
 • Chỉ số Pecmanganat

  84.000 đ
 • Chì (Plumbum) (Pb)

  105.000 đ
 • Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  100.000 đ
 • 1,3 - Dichloropropen

  100.000 đ
 • Xyanua (CN-)

  80.000 đ
 • 1,2 - Dicloroetan

  100.000 đ
 • 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan

  325.000 đ
 • Hexacloro butadien

  325.000 đ
 • Epiclohydrin

  325.000 đ
 • Acrylamide

  325.000 đ
 • Triclorobenzen

  420.000 đ
 • Monoclorobenzen

  420.000 đ
 • 1,2 – Diclorobenzen

  420.000 đ
 • Xylen

  325.000 đ
 • Toluen

  325.000 đ
 • Styren

  325.000 đ
 • Phenol và dẫn xuất của Phenol

  800.000 đ
 • Benzen

  325.000 đ
 • Etylbenzen

  325.000 đ
 • Vinyl clorua

  100.000 đ
 • Tricloroeten

  100.000 đ
 • Tetracloroeten

  100.000 đ
 • Diclorometan

  100.000 đ
 • Cacbontetraclorua

  100.000 đ
 • 1,2 - Dicloroeten

  100.000 đ
 • 1,1,1 - Tricloroetan

  100.000 đ
 • Cadmi (Cd)

  105.000 đ
 • Bromat

  325.000 đ
Thêm chỉ tiêu phân tích

Ghi chú Đã chọn 91/91 chỉ tiêu
GÓI 2: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt các thông số nhóm B

19.264.000

Mô tả thông tin chỉ tiêu
 • Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)

  Tụ cầu vàng tương đối phổ biến trong môi trường nhưng được tìm thấy chủ yếu trên da và niêm mạc của động vật. Cứ khoảng 3 người trong số 10 người khỏe mạnh có thể có vi khuẩn này trên người và hầu hết mọi người đều không biết họ đang có mang vi khuẩn trong người. Tụ cầu vàng có thể được phát hiện khi con người tham gia vào các hoạt động liên quan đến môi trường nước như bể bơi, các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước,...cũng được phát hiện trong nguồn nước uống. Tụ cầu vàng có thể gây ra một số bệnh như mụn nhọt, nhiễm trùng da, vết thương sau phẫu thuật, nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng máu, viêm nội tâm mạc, viêm tủy xương, viêm phổi, các bệnh đường tiêu hóa (viêm ruột hoặc ngộ độc thực phẩm). Mặc dù WHO không đưa ra khuyến cáo về giới hạn hàm lượng tối đa đối với Staphylococcus aureus trong nước uống, nhưng để đảm bảo hạn chế tối đa những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ yếu tố vi sinh vật.

Gói dịch vụ nổi bật