Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Chỉ tiêu phân tích
 • Coliform

  182.000 đ
 • Isoproturon

  325.000 đ
 • Hydroxyatrazine

  325.000 đ
 • Fenoprop

  850.000 đ
 • Dichloprop

  850.000 đ
 • DDT và các dẫn xuất

  850.000 đ
 • Cyanazine

  850.000 đ
 • Clorotoluron

  850.000 đ
 • Clodane

  850.000 đ
 • Chlorpyrifos

  850.000 đ
 • Carbofuran

  1.120.000 đ
 • Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine

  1.120.000 đ
 • Aldicarb

  850.000 đ
 • Alachlor

  850.000 đ
 • 2,4 - DB

  850.000 đ
 • 2,4 - D

  850.000 đ
 • 1,3 - Dichloropropen

  850.000 đ
 • 1,2 - Dicloropropan

  850.000 đ
 • 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan

  850.000 đ
 • Hexacloro butadien

  850.000 đ
 • Epiclohydrin

  850.000 đ
 • Acrylamide

  1.120.000 đ
 • MCPA

  325.000 đ
 • Mecoprop

  325.000 đ
 • Methoxychlor

  850.000 đ
 • Molinate

  325.000 đ
 • Canxi (Ca2+)

  60.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ β

  850.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ α

  850.000 đ
 • Trichloroaxetonitril

  325.000 đ
 • Trichloroacetic acid

  325.000 đ
 • Monochloroacetic acid

  325.000 đ
 • Monochloramine

  280.000 đ
 • Formaldehyde

  325.000 đ
 • Dichloroacetic acid

  325.000 đ
 • Dichloroacetonitrile

  325.000 đ
 • Triclorobenzen

  420.000 đ
 • Dibromochloromethane

  325.000 đ
 • Chloroform

  325.000 đ
 • Bromoform

  325.000 đ
 • Bromodichloromethane

  325.000 đ
 • Bromat

  325.000 đ
 • 2,4,6 Tricloropheno

  325.000 đ
 • Trifuralin

  325.000 đ
 • Simazine

  325.000 đ
 • Propanil

  325.000 đ
 • Permethrin

  1.120.000 đ
 • Pendimetalin

  325.000 đ
 • Dibromoacetonitrile

  325.000 đ
 • Monoclorobenzen

  420.000 đ
 • 1,2 – Diclorobenzen

  420.000 đ
 • Xylen

  325.000 đ
 • Kẽm (Zincum) (Zn)

  126.000 đ
 • Fluor (F)

  200.000 đ
 • Độ cứng, tính theo CaCO3

  80.000 đ
 • Đồng (Cuprum) (Cu)

  126.000 đ
 • Chromi (Cr)

  126.000 đ
 • Chloride (Cl-)

  70.000 đ
 • Chỉ số Pecmanganat

  84.000 đ
 • Chì (Plumbum) (Pb)

  126.000 đ
 • Cadmi (Cd)

  126.000 đ
 • Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)

  126.000 đ
 • Mangan (Mn)

  126.000 đ
 • Bari

  126.000 đ
 • Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)

  98.000 đ
 • Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)

  182.000 đ
 • Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)

  182.000 đ
 • Độ pH

  56.000 đ
 • Mùi; vị

  14.000 đ
 • Màu sắc

  70.000 đ
 • Độ đục

  70.000 đ
 • Clo dư tự do

  70.000 đ
 • Arsenic (As)

  150.000 đ
 • E.coli

  182.000 đ
 • Antimon (Sb)

  126.000 đ
 • Endotoxin

  5.000.000 đ
 • Natri (Na+)

  126.000 đ
 • Nickel (Ni)

  126.000 đ
 • Toluen

  325.000 đ
 • Styren

  325.000 đ
 • Phenol và dẫn xuất của Phenol

  800.000 đ
 • Etylbenzen

  325.000 đ
 • Benzen

  325.000 đ
 • Vinyl clorua

  325.000 đ
 • Tricloroeten

  325.000 đ
 • Tetracloroeten

  325.000 đ
 • Diclorometan

  325.000 đ
 • Cacbontetraclorua

  325.000 đ
 • Nhôm (Aluminium) (Al)

  126.000 đ
 • 1,2 - Dicloroeten

  325.000 đ
 • 1,1,1 - Tricloroetan

  325.000 đ
 • Xyanua (CN-)

  120.000 đ
 • Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  104.000 đ
 • Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg)

  180.000 đ
 • Sunfua tính theo H2S

  85.000 đ
 • Sunphat

  90.000 đ
 • Seleni (Se)

  126.000 đ
 • Sắt (Ferrum) (Fe)

  126.000 đ
 • Nitrit (NO2-)

  100.000 đ
 • Nitrat (NO3-)

  140.000 đ
 • 1,2 - Dicloroetan

  325.000 đ
 • Tổng số vi sinh vật

  182.000 đ
Thêm chỉ tiêu phân tích

Ghi chú Đã chọn 102/102 chỉ tiêu
Xét nghiệm nước các thông số theo yêu cầu

43.860.000

Mô tả thông tin chỉ tiêu
 • Coliform

  Coliform là một loại vi khuẩn được tìm thấy trong tự nhiên và nó được tìm thấy trong chất thải của con người và động vật. Bản thân của vi khuẩn Coliform không có hại, tuy nhiên, vi khuẩn Coliform trong nước có thể cho thấy sự hiện diện của rất nhiều sinh vật gây hại, gây bệnh trong nguồn nước đó. Những sinh vật này có thể là virut, động vật nguyên sinh hoặc các loại vi khuẩn. Điển hình, đây là một trong những nguyên nhân gây kiết lỵ và viêm gan. Coliform được các chuyên gia kiểm định chất lượng nước coi là một trong những chỉ số của chất lượng nước bởi nó có thể kết hợp với các nguồn gây bệnh khác.

Gói dịch vụ nổi bật