Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Chỉ tiêu phân tích
 • Coliform

  170.000 đ
 • Fenoprop

  100.000 đ
 • Dichloprop

  100.000 đ
 • DDT và các dẫn xuất

  100.000 đ
 • Cyanazine

  100.000 đ
 • Clorotoluron

  100.000 đ
 • Clodane

  100.000 đ
 • Chlorpyrifos

  100.000 đ
 • Carbofuran

  1.050.000 đ
 • Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine

  100.000 đ
 • Aldicarb

  100.000 đ
 • Alachlor

  100.000 đ
 • 2,4 - DB

  100.000 đ
 • 2,4 - D

  100.000 đ
 • 1,3 - Dichloropropen

  100.000 đ
 • 1,2 - Dicloropropan

  100.000 đ
 • 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan

  325.000 đ
 • Hexacloro butadien

  325.000 đ
 • Epiclohydrin

  325.000 đ
 • Acrylamide

  325.000 đ
 • Triclorobenzen

  420.000 đ
 • Monoclorobenzen

  420.000 đ
 • Hydroxyatrazine

  100.000 đ
 • 1,2 – Diclorobenzen

  420.000 đ
 • Isoproturon

  100.000 đ
 • Mecoprop

  100.000 đ
 • Trichloroaxetonitril

  325.000 đ
 • Trichloroacetic acid

  325.000 đ
 • Monochloroacetic acid

  325.000 đ
 • Monochloramine

  280.000 đ
 • Formaldehyde

  325.000 đ
 • Dichloroacetic acid

  325.000 đ
 • Dichloroacetonitrile

  325.000 đ
 • Dibromochloromethane

  325.000 đ
 • Dibromoacetonitrile

  325.000 đ
 • Chloroform

  325.000 đ
 • Bromoform

  325.000 đ
 • Bromodichloromethane

  325.000 đ
 • 2,4,6 Tricloropheno

  325.000 đ
 • Trifuralin

  100.000 đ
 • Simazine

  100.000 đ
 • Propanil

  100.000 đ
 • Permethrin

  1.050.000 đ
 • Pendimetalin

  100.000 đ
 • Molinate

  100.000 đ
 • Methoxychlor

  100.000 đ
 • MCPA

  100.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ α

  850.000 đ
 • Xylen

  325.000 đ
 • Styren

  325.000 đ
 • Fluor (F)

  60.000 đ
 • Độ cứng, tính theo CaCO3

  60.000 đ
 • Đồng (Cuprum) (Cu)

  105.000 đ
 • Chromi (Cr)

  105.000 đ
 • Chloride (Cl-)

  50.000 đ
 • Chỉ số Pecmanganat

  84.000 đ
 • Chì (Plumbum) (Pb)

  105.000 đ
 • Cadmi (Cd)

  105.000 đ
 • Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)

  105.000 đ
 • Hàm lượng Bari

  105.000 đ
 • Antimon (Sb)

  105.000 đ
 • Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)

  80.000 đ
 • Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)

  170.000 đ
 • Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)

  170.000 đ
 • Độ pH

  50.000 đ
 • Mùi; vị

  10.000 đ
 • Màu sắc

  50.000 đ
 • Độ đục

  50.000 đ
 • Clo dư tự do

  70.000 đ
 • Arsenic

  140.000 đ
 • E.coli

  170.000 đ
 • Kẽm (Zincum) (Zn)

  105.000 đ
 • Toluen

  325.000 đ
 • Mangan (Mn)

  105.000 đ
 • Nhôm (Aluminium) (Al)

  105.000 đ
 • Phenol và dẫn xuất của Phenol

  800.000 đ
 • Etylbenzen

  325.000 đ
 • Benzen

  325.000 đ
 • Vinyl clorua

  100.000 đ
 • Tricloroeten

  100.000 đ
 • Tetracloroeten

  100.000 đ
 • Diclorometan

  100.000 đ
 • Cacbontetraclorua

  100.000 đ
 • 1,2 - Dicloroeten

  100.000 đ
 • 1,2 - Dicloroetan

  100.000 đ
 • 1,1,1 - Tricloroetan

  100.000 đ
 • Xyanua (CN-)

  80.000 đ
 • Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg)

  140.000 đ
 • Sunfua tính theo H2S

  70.000 đ
 • Sunphat

  80.000 đ
 • Seleni (Se)

  105.000 đ
 • Sắt (Ferrum) (Fe)

  105.000 đ
 • Nitrit (NO2- tính theo N)

  80.000 đ
 • Nitrat (NO3- tính theo N)

  80.000 đ
 • Nickel (Ni)

  105.000 đ
 • Natri (Na+)

  105.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ β

  850.000 đ
 • Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  100.000 đ
 • Bromat

  325.000 đ
Thêm chỉ tiêu phân tích

Ghi chú Đã chọn 99/99 chỉ tiêu
GÓI 3: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt gồm 99 thông số hoặc thông số tự chọn

19.974.000

Mô tả thông tin chỉ tiêu
 • Coliform

  Coliform là một loại vi khuẩn được tìm thấy trong tự nhiên và nó được tìm thấy trong chất thải của con người và động vật. Bản thân của vi khuẩn Coliform không có hại, tuy nhiên, vi khuẩn Coliform trong nước có thể cho thấy sự hiện diện của rất nhiều sinh vật gây hại, gây bệnh trong nguồn nước đó. Những sinh vật này có thể là virut, động vật nguyên sinh hoặc các loại vi khuẩn. Điển hình, đây là một trong những nguyên nhân gây kiết lỵ và viêm gan. Coliform được các chuyên gia kiểm định chất lượng nước coi là một trong những chỉ số của chất lượng nước bởi nó có thể kết hợp với các nguồn gây bệnh khác.

Gói dịch vụ nổi bật