Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Chỉ tiêu phân tích
 • Kali (K+)

  105.000 đ
 • Antimon (Sb)

  105.000 đ
 • Tali (Tl)

  105.000 đ
 • Beri (Be)

  105.000 đ
 • Asen (As)

  140.000 đ
 • Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg)

  140.000 đ
 • Selen

  105.000 đ
 • Cadimi (Cd)

  105.000 đ
 • Bạc (Ag)

  105.000 đ
 • Chì (Plumbum) (Pb)

  105.000 đ
 • Nhôm (Aluminium) (Al)

  105.000 đ
 • Kẽm (Zincum) (Zn)

  105.000 đ
 • Bari

  105.000 đ
 • Đồng (Cuprum) (Cu)

  105.000 đ
 • Sunphat

  80.000 đ
 • Nitrat (NO3- tính theo N)

  80.000 đ
 • Florua

  60.000 đ
 • Magie (Mg2+)

  60.000 đ
 • Canxi (Ca2+)

  60.000 đ
 • Natri (Na+)

  105.000 đ
 • Endotoxin

  5.000.000 đ
 • Tổng số vi sinh vật

  182.000 đ
 • Tổng Clo

  280.000 đ
 • Crom (Cr)

  105.000 đ
Thêm chỉ tiêu phân tích

Ghi chú Đã chọn 24/24 chỉ tiêu
GÓI 5: Xét nghiệm nước dùng cho lọc thận nhân tạo

7.552.000

Mô tả thông tin chỉ tiêu
 • Kali (K+)

  Chưa cập nhật mô tả

Gói dịch vụ nổi bật